Wist je dat...?

Vier interessante feitjes over de stad Utrecht

De Domtoren

Wis je dat de Domtoren met 112,32 meter de hoogste kerktoren van Nederland is?

In het bouwbesluit van de stad Utrecht is er vastgelegd dat er in ieder geval in de binnenstad niet hoger gebouwd mag worden dan 90 meter. Op deze manier blijft de Domtoren de ‘skyline’ van Utrecht domineren. De Domtoren staat bij de oplevering in 1382 symbool voor de wereldlijke en kerkelijke macht van de bisschop van Utrecht. Na uitgebreid onderzoek in 2018 zal in 2019 zal voor de vijfde keer begonnen worden met onderhoud aan de toren. De laatste grote restauratie vond plaats in 1975.

Utrechtse grachten

Wist je dat je bijna nergens in Nederland zulke grachten als in Utrecht vindt?

Bij het aanleggen van de grachten werd er aanvankelijk gekozen om een dijk aan te leggen met een schuin aflopende oever. Daaraan kwamen de huizen van kooplieden te liggen. Toen in de tweede helft van de 13e eeuw door de aanleg van sluizen een constant laag waterpeil gegarandeerd kon worden, was het verantwoord om in de schuin aflopende oever een tunnel te graven naar de kelder van de aan de dijk gelegen huizen.


De vele tunnels resulteerden uiteindelijk in een tweede lagergelegen kade, waardoor kooplieden hun voorraadkelders gemakkelijker konden bevoorraden. Zo ontstonden de voor Utrecht kenmerkende werven en werfkelders, die de levensader van de stad vormden. Bij het verliezen van deze functie aan het eind van de 19e eeuw begonnen de werven en de werfkelders te vervallen. Na renovatiewerkzaamheden door de gemeente Utrecht onstond een tweede openbare straat langs de gracht, waar nu allerlei horeca te vinden is.

Nijntje Pluis

Wist je dat Nijntje een Utrechtse creatie is?

De simpele vormgeving in primaire kleuren en de dikke zwarte lijnen zijn kenmerkend voor het geesteskind van de Utrechtse kunstenaar Dick Bruna. Nijntje is bekend over de hele wereld. Omdat de naam echter niet in alle talen praktisch is, wordt internationaal de naam 'Miffy' gebruikt. Om kinderen het gevoel te geven dat Nijntje speciaal voor hen is, wordt gekozen voor een klein formaat boekje.


Verspreid door de stad Utrecht zijn allerlei verwijzingen naar het wereldberoemde konijn terug te vinden. Ter ere van het 60 jarig bestaan is de Nijntje Art Parade gehouden waar zestig kunstenaars een beeld van 1,80 meter mochten decoreren.

Rietveld Schröderhuis

Wist je dat Gerrit Rietveld in 1923 de opdracht kreeg van Truus Schröder om het bekende woonhuis voor haar en haar gezin te ontwerpen?

Het Rietveld Schröderhuis staat op de Unesco werelderfgoedlijst en is hét architectonische hoogtepunt van De Stijl. Alhoewel grote namen in de architectuur aanhangers waren van De Stijl is Gerrit Rietveld er als enige in geslaagd een gebouw neer te zetten dat volledig volgens de principes van de stijl is gebouwd. Het kenmerkt zich o.a. door enkel het gebruik van primaire kleuren, zwart, grijstinten en wit. Daarnaast wordt het gebruik van vormen beperkt tot lijnen en vlakken in uitsluitend horizontale en verticale richting. De eerste twee ontwerpen die Rietveld maakte vielen niet in de smaak bij Schröder. Uiteindelijk is het project sterk beïnvloed door Schröder die zelf beeldend kunstenares was en tot aan haar dood in het huis woonde.